Viktigt att tänka på vid sponsring

- Kombinera sponsring med annan slags marknadsföring i syfte att få ut större effekt, detta stärker varumärket.

- Sponsra lokala projekt, det leder till "good citizenship" och starkare kundrelationer.

- Involvera såväl befintliga som potentiella kunder aktivt i sponsringsaktiviteten, allt för att bygga goda relationer och ge kunden en erfarenhet av varumärket.

- Anordna intressanta kundarrangemang i samband med sponsringen för att förmedla företagets kunskap och kompetens till kunderna.


- Sponsorskapet är ert tillfälle att visa upp ert varumärke och skapa medvetenhet kring det. Satsa därför stort och brett med information.

 

den 27 april 2009, Administrator