Visste du

Den totala marknadskommunikationen uppgick 2008 till knappt 65 miljarder. Det är en ökning från 2007 med drygt 2,5 %.

Sponsring ökade till 5,1 miljarder 2008. Det är en ökning med 11,6 % från 2007.

Event ökade med 4,1 %.

Källa: IRM

den 27 april 2009, Administrator